Application language: Polish

Information contact: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku

ul. Energetyków 46

Contact: Dział Zamówień Publicznych

Attn: Katarzyna Krupa (w zakresie formalnym), tel.: +48 324291288, Mariusz Wilk (w zakresie merytorycznym), tel.: +48 324291297, od poniedziałku do piątku w godz. 9 – 14

44-200 Rybnik

POLAND

Tel. +48 324291288

E-mail: zampub@szpital.rybnik.pl

Fax +48 324291225

General address of the contracting authority www.szpital.rybnik.pl

Tender contact:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku

ul. Energetyków 46

Attn: Oferty należy składać w sekretariacie, w budynku Administracji, pok. 23

44-200 Rybnik

POLAND

Tel. +48 324291288

Fax +48 324291225