Application language: English or Slovakian

Contact:

Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava, Mlynské nivy 47, Contact: Atómové elektrárne Mochovce, Obstarávanie pre MO34, 935 39 Mochovce, Attn: Ing. Beata Berkešová, SK-821 09 Bratislava 2. Tel. +421 366378381. E-mail: berkesova.beata@emo.seas.sk. Fax +421 366391135.