Slovenské elektrárne has issued a periodic note for construction work.

Contact: Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, Contact: Atómové elektrárne Mochovce, Obstarávanie pre MO34, 935 39 Mochovce, Attn: Ing. Mário Švolík, SK-821 09 Bratislava. Tel. +421 366378566. E-mail: svolik.mario@emo.seas.sk. Fax +421 366391135.