Contact: Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava

Mlynské nivy 47

Contact: Atómové elektrárne Mochovce, Obstarávanie pre MO34, 935 39 Mochovce

Attn: JUDr. Iveta Horniaková

821 09 Bratislava 2

SLOVAKIA

Tel. +421 366378313

E-mail: iveta.horniakova@enel.com

Fax +421 366391135

Application language: English and Slovak.